EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT Wedstrijd “New Optics zomeractie: Win het aankoopbedrag van je montuur terug”

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door New Optics NV met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Haachtsebaan 26, KBO 0871.841.047.
 2. Deze actie staat open voor alle meerderjarige personen gedomicilieerd in België, alsook voor alle minderjarige personen mits toestemming van de volwassenen van wie ze ten laste zijn.
 3. Conform aan de voorschriften van de nationale wetgevingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer cq. bescherming van de persoonsgegevens, stelt New Optics de deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke gegevens in een bestand, dat uitsluitend voor interne doeleinden wordt gebruikt en dat nodig is voor het goede verloop van deze actie. Betrokkene heeft tevens recht op verbetering. Hiervoor verwijzen wij naar de privacypolicy van New Optics NV. U vindt die op www.newoptics.be.
 4. Over de actie of het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.
 5. De wedstrijd duurt telkens vijf weken en zal drie maal plaatsvinden:
  De eerste van zaterdag 16 juni 2018 om 09u tot en met zaterdag 21 juli 2018 om 17u.
  De tweede van zaterdag 21 juli 2018 om 17u tot en met zaterdag 25 augustus om 17u.
  De derde van zaterdag 25 augustus om 17u tot en met zaterdag 29 september om 17u.
 6. De wedstrijd zal verlopen als volgt: Om geldig deel te nemen dienen de deelnemers een bril (zonnebril of optische bril) bij New Optics gekocht te hebben vanaf 1 juni 2018. Deelnemers dienen een foto te posten van het New Optics zakje op een leuke, zomerse locatie, al dan niet met zichzelf op de foto. Aansluitend dienen deelnemers deze foto te posten op facebook en / of instagram, mits het taggen van de New Optics pagina in deze foto. Deelnemen kan via beide kanalen, facebook of instagram. Bij het gebruik van een kanaal krijgen de deelnemers 1 kans om te winnen. Bij het gebruik van twee kanalen krijgen deeelnemers 2 kansen. Een kans bestaat erin dat de naam van de persoon op een papiertje wordt opgenomen in de urne waaruit één naam getrokken zal worden op het einde van de wedstrijd.
 7. De winnaar is diegene die op het einde van een periode uit de urne geloot wordt. In geval van onbereikbaarheid van de persoon, zal na het verstrijken van een maand na trekking de persoon geen recht meer hebben op zijn prijs.
 8. Elke deelnemer mag via zijn facebookpagina slechts één maal deelnemen. Elke deelnemer mag via zijn instagrampagina ook slechts één maal deelnemen. Beiden mogen gecombineerd worden.
 9. De winnaars worden bekendgemaakt, respectievelijk op zondag 22 juli, zondag 26 augustus en zondag 30 september. De winnaars worden verwittigd per bericht en worden op de Facebook en Instagram pagina van New Optics vermeld.
 10. Om de vijf weken wordt er een naam geloot. In totaal zijn er drie prijzen te winnen: Je kan het aankoopbedrag van uw aangekocht montuur terugwinnen, met een maximum van €500. De prijs van metingen en glazen wordt niet in aanmerking genomen. Enkel het montuur.
 11. Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.
 12. Het wedstrijdreglement is beschikbaar op de www.newoptics.be , in de winkel en op eenvoudige aanvraag via admin@newoptics.be
 13. De organisator van deze wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid van de hand indien de wedstrijd afgelast of gewijzigd wordt door overmacht.
 14. De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegevens.
 15. Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement en de bijkomende voorwaarden in, evenals elke beslissing die de organisatoren terzake nemen. Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door de organisatoren behandeld en beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist worden. Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen toestemming in om de gebruikte foto alsook foto’s bij de overhandiging van de prijs aan de winnaars te reposten op de facebook en/of instagrampagina van New Optics.
 16. Beide partijen komen het volgende overeen: De winnaars van de wedstrijd van New Optics met als prijs, de geldprijs van het aangekochte montuur, mogen zich in tot één maand na trekking aanmelden. De winnaar erkent uitdrukkelijk door aanvaarding van de prijs de algemene en bijzondere voorwaarden te aanvaarden van toepassing op de verkregen prijs en af te zien van elke vordering van welk danige aard ook tegenover de organisatoren. De winnaar moet zijn identiteit bewijzen bij de prijsoverhandiging.

 

 

Opgemaakt te Keerbergen op dinsdag 12/06/2018. New Optics.